Car Rental For Travel

(Tiếng Việt) 47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

(Tiếng Việt) 47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: Xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

(Tiếng Việt) 7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: Xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Universe

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Universe

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Aero Space

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Aero Space

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

(Tiếng Việt) 43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: XEM CHI TIẾT Read more

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

(Tiếng Việt) 47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

(Tiếng Việt) 30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: Xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 29 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASI)

(Tiếng Việt) 29 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASI)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

(Tiếng Việt) 34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

(Tiếng Việt) 34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 29 chỗ SAMCO COUNTY

(Tiếng Việt) 29 chỗ SAMCO COUNTY

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more
1 2