35 seats

(Tiếng Việt) 34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

(Tiếng Việt) 34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

(Tiếng Việt) 34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more