Car Rental For Travel Read more

(Tiếng Việt) 47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

(Tiếng Việt) 47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: Xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

(Tiếng Việt) 7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: Xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Universe

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Universe

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Aero Space

(Tiếng Việt) 45 chỗ Hyundai Aero Space

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2010 – 2012
Màu xe: Bạc-Gi Vàng
Dòng xe: Cao cấp
Giá thuê: 1.300.000đ/8h
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: Đi nội thành

Price: xem chi tiết Read more
  • (Tiếng Việt)