Cho Thuê Xe DuLịch Xem thêm

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: Hyundai Universe Noble K47 (410ps / 380ps)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2016 – 2017
Màu xe:
Dòng xe: Innova cao cấp
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng : xem chi tiết

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Universe

45 chỗ Hyundai Universe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Universe
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Aero Space

45 chỗ Hyundai Aero Space

Hiệu: Hyundai Aero
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Aero Space
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết