Xe du lịch 45 chỗ

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: Hyundai Universe Noble K47 (410ps / 380ps)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Universe

45 chỗ Hyundai Universe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Universe
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Aero Space

45 chỗ Hyundai Aero Space

Hiệu: Hyundai Aero
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Aero Space
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

Hiệu: THACO UNIVERSE HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE (HB120s-H410) 47 chỗ 
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (động cơ Hyundai – 410Ps)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

Hiệu: THACO UNIVERSE HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE (HB120s-H380) 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (động cơ Hyundai – 380Ps)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120LS-W375III
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE DELUXE 43 chỗ 
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (weichai)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE STANDARD 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (Weichai-công nghệ Áo)

Giá: XEM CHI TIẾT Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE DELUXE 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (Weichai-công nghệ Áo)

Giá: xem chi tiết Chi tiết