Xe cho thuê

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

47 chỗ Hyundai Universe-Noble K47

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: Hyundai Universe Noble K47 (410ps / 380ps)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Hiệu: TOYOTA
Đời xe: 2016 – 2017
Màu xe:
Dòng xe: Innova cao cấp
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng : xem chi tiết

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Universe

45 chỗ Hyundai Universe

Hiệu: Hyundai Universe
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Universe
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết

45 chỗ Hyundai Aero Space

45 chỗ Hyundai Aero Space

Hiệu: Hyundai Aero
Đời xe: 
Màu xe: 
Dòng xe: Hyundai Aero Space
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

Hiệu: THACO UNIVERSE HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE (HB120s-H410) 47 chỗ 
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (động cơ Hyundai – 410Ps)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H380)

Hiệu: THACO UNIVERSE HB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE (HB120s-H380) 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (động cơ Hyundai – 380Ps)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

43 chỗ THACO UNIVERSE Deluxe (TB120LS)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120LS-W375III
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE DELUXE 43 chỗ 
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (weichai)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

47 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120S)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE STANDARD 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (Weichai-công nghệ Áo)

Giá: XEM CHI TIẾT Chi tiết

47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE DELUXE 47 chỗ  (Gồm ghế tài)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel (Weichai-công nghệ Áo)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

Hiệu: THACO UNIVERSE TB120LS -W375III
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: THACO UNIVERSE Standard 30 chỗ 
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel ( Weichai)

Giá: Xem chi tiết Chi tiết

29 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASI)

29 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASI)

Hiệu: SAMCO TOWN TB82S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: Thaco Town TB82S-W180ASI ( Bầu Hơi)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel ( Weichai công nghệ Áo)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

Hiệu: SAMCO TOWN TB82S
Đời xe: 
Màu xe: đa sắc
Dòng xe: Thaco Town TB82S-W180ASIII ( Bầu Hơi)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel Weichai công nghệ Áo)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

Hiệu: SAMCO
Đời xe: 2013
Màu xe: 
Dòng xe: Samco (nền Isuzu)
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel ( máy dầu)

Giá: xem chi tiết Chi tiết

29 chỗ SAMCO COUNTY

29 chỗ SAMCO COUNTY

Hiệu: SAMCO County
Đời xe:
Màu xe: 
Dòng xe: samco county
Giá thuê: xem chi tiết
Loại hình thuê: xe,tài xế,NL
Giá áp dụng xe: xem chi tiết

Nhiên Liệu : động cơ Diesel ( máy dầu)

Giá: xem chi tiết Chi tiết
1 2